loader

Actievoorwaarden movenergie.nl Vriendenvoordeel

De actie wordt aangeboden door movenergie.nl, Admiraal de Ruijterweg 21, 1057JT Amsterdam, Nederland.

Iedereen die via het movenergie.nl Vriendenvoordeelprogramma een nieuwe klant (‘introducé’) aanbrengt bij movenergie.nl krijgt een beloning. De persoon die een vriend uitnodigt noemen we de ‘promotor’. Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Criteria voor deelname

 1. De actie is alleen geldig wanneer de introducé tijdens de actieperiode (tot en met 31 december 2020) een geldige overeenkomst sluit met movenergie.nl.
 2. Een promotor ontvangt een beloning per nieuw aangebrachte klant. De introducé mag op dat moment nog geen klant zijn van movenergie.nl.
 3. Deze actie is alleen geldig indien zowel promotor als introducé 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.
 4. Het Vriendenvoordeelprogramma is gekoppeld aan een persoon. Promotor en introducé kunnen niet met meerdere leveringsadressen meerdere keren gebruik maken van deze actie onder dezelfde naam en/of e-mailadres.
 5. Het is voor de promotor niet mogelijk om zichzelf ook aan te brengen als introducé met een ander leveringsadres.
 6. Er is geen maximum van  introducés die via de promotor mogen aanmelden
 7. Als een introducé via de Vriendenvoordeelpagina van de promoter bij movenergie.nl een energiecontract afsluit, geeft movenergie.nl zijn/haar telefoonnummer, de achternaam en het referentienummer door.. Deze gebruikt deze gegevens alleen om aanvullende gegevens op te vragen en de beloning uit te betalen.
 8. De beloning voor het aanbrengen van introducés geldt uitsluitend wanneer deze via het emovenergie.n Vriendenvoordeelprogramma zijn aangebracht.
 9. De beloning is verschuldigd wanneer de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen is verlopen en de introducé klant is geworden van movenergie.nl.
 10. De uitbetaling van de beloning aan promotor vindt ongeveer 4 weken na aanmelding van de introducé als klant van movenergie.nl. plaats.
 11. Bij fraude met het aanbrengen en/of aanmelden van introducés is movenergie.nl gerechtigd de beloning(en) terug te vorderen.
 12. Movenergie.nl draagt geen verantwoordelijkheid over de uitingen van de promotor over movenergie.nl en deze actie.
 13. Movenergie.nl is op ieder moment gerechtigd de looptijd en de invulling van de actie te veranderen en/of de actie stop te zetten.
 14. Movenergie.nl draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele toestemming van de introducé om door de promotor, in welke vorm dan ook, uitgenodigd te worden voor het Vriendenvoordeelprogramma. Promotor vrijwaart movenergie.nl voor aanspraken terzake.
 15. Energiedirect.nl draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele fiscale aspecten die betrekking hebben op de beloningen die aan de promotor worden overgemaakt. Eventuele verschuldigde (inkomsten)belasting is voor rekening en risico van de promotor zelf.