loader
Faq

Veelgestelde vragen

14 dagen bedenktijd
Wanneer u via MOVEnergie een energiecontract afsluit heeft u altijd recht op 14 dagen wettelijke bedenktijd. De bedenktijd gaat in zodra u de contractbevestiging van uw nieuwe energieleverancier heeft. Dit betreft een bedenktermijn van 14 kalenderdagen waarin ook weekenden en feestdagen worden meegenomen. Mocht u gebruik willen maken van de wettelijke bedenkt dient u zelf contact op te nemen met de leverancier of met ons.
Kost overstappen geld?
Overstappen is geheel kosteloos. De leveranciers regelen onderling de administratie. In sommige gevallen brengt een leverancier een boete in rekening als u vroegtijdig overstap. Deze boete krijgt u voor het vroegtijdig beëindigen van uw contract en niet voor het overstappen. Wij werken alleen samen met leveranciers die de boete voor u vergoeden waardoor uw overstap altijd geheel kosteloos is
Hoe kan ik mijn oude energieleverancier opzeggen?
Mocht u overstappen van energieleverancier hoeft u niet zelf uw oude leverancier op te zeggen. De nieuwe leverancier zal dit tot zich nemen. Mocht u gaan verhuizen en sluit u een contract af voor uw nieuwe woning? Dan dient u het contract op uw oude woning zelf op te zeggen.
Wanneer gaat het nieuwe contract in?
Normaal gesproken start uw nieuwe leverancier binnen ongeveer 5 weken met de levering van gas en elektra op uw adres mits je contract buiten een termijn van 8 maanden afloopt. Mocht uw contract binnen die termijn aflopen zal de einddatum van uw huidig contract worden gerespecteerd en word je pas overgenomen na afloop van het huidig contract. De termijn die geld kan per leverancier verschillen. Voor zakelijke contracten gelden hier iets andere voorwaarden. Voor vragen kan je altijd telefonisch contact met ons opnemen.
Mag mijn energiecontract stilzwijgend worden verlengd?
Stilzwijgende verlenging is wel toegestaan. Maar alleen als het energiecontract daarbij wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd is een contract zonder einddatum. De opzegtermijn is maximaal 30 dagen. Let op: Is het energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, dan mag de energieleverancier geen opzegvergoeding meer vragen bij een overstap naar een nieuwe leverancier.
Wanneer moet ik een waarborgsom betalen?
Een waarborgsom is een geldbedrag waar een energieleverancier om kan vragen voordat zij u gas en stroom gaan leveren. Dit doen energieleveranciers omdat zij het vermoeden hebben dat er schulden zijn, of er misschien andere dringende redenen zijn waarom u niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. De hoogte van de waarborgsom verschilt per leverancier. In onderstaande situaties moet u mogelijk een waarborgsom betalen: Slechte kredietscore door schulden of betalingsachterstanden Afsluiting bij een vorige energieleverancier Schulden van een naamgenoot Verhuizing naar een woning waar de vorige bewoner niet betaalde Verhuizing naar een wijk waar veel mensen niet betalen Als u onterecht een waarborgsom moet betalen, kunt u bezwaar maken. Bel of mail de energieleverancier en vraag welke gegevens ze van u hebben en waarom u de waarborgsom zou moeten betalen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht van inzage in uw persoonsgegevens. Als de gegevens niet kloppen, dan zal uw situatie opnieuw bekeken moeten worden. Bijvoorbeeld door een kopie van uw legitimatiebewijs, een bewijs van uw huidige inkomen en een kopie van een recent bankafschrift op te sturen.
Moet ik bij verbruik 0 kWh invullen als ik netto meer opwek?
Nee, omdat onze energievergelijker geen negatieve waarde accepteert, kunt u het beste 1 kWh invullen. U betaalt namelijk wel de netbeheerkosten en het vastrecht voor stroom. In de vergelijking ziet u vervolgens wat u aan het einde van het jaar betaalt als u komend jaar weer een negatief energieverbruik heeft. Omdat u een negatief verbruik heeft en dus energie teruglevert, krijgt u voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoedingen verschillen per leverancier. Let op: Is het energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, dan mag de energieleverancier geen opzegvergoeding meer vragen bij een overstap naar een nieuwe leverancier.
Energiecontract opzeggen bij verhuizing?
Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat verhuizen hoeft u uw contract niet per se op te zeggen. U kunt uw contract ook meeverhuizen. Dit moet u wel tijdig doorgeven aan uw energieleverancier. Als u gelijktijdig met uw verhuizing wilt overstappen, moet u bij sommige energieleveranciers wél zelf uw energiecontract opzeggen. U zegt uw energiecontract schriftelijk op. Dat kan door deze voorbeeldbrief in te vullen en op te sturen naar uw energieleverancier. Verhuizen is een prima moment voor het vergelijken van energie en over te stappen naar een goedkopere energieleverancier.Let op: Is het energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, dan mag de energieleverancier geen opzegvergoeding meer vragen bij een overstap naar een nieuwe leverancier.
Hoe werkt het Contract Einde Register (CER)?
Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. De meeste energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin onder andere de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden. Bij een overstap kan de nieuwe energieleverancier de gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat het nieuwe energiecontract naadloos aansluit op het oude contract. In het CER worden per energiecontract de volgende zaken weergegeven: • Bij welke energieleverancier het contract is afgesloten; • Wat de einddatum van het contract is; • Of het contract is opgezegd. Het doel van het Contract Einde Register is dat energieleveranciers gezamenlijk contractgegevens bijhouden, zodat overstappen naar een nieuw energiecontract veel gemakkelijker wordt. Momenteel worden deze gegevens wel bijgehouden, maar zijn deze niet in te zien door de nieuwe energieleverancier. Daarom is het belangrijk dat u zelf de einddatum van het lopende contract opzoekt en aangeeft op het aanmeldingsformulier.
Wanneer moet ik een waarborgsom betalen?
Een waarborgsom is een geldbedrag waar een energieleverancier om kan vragen voordat zij u gas en stroom gaan leveren. Dit doen energieleveranciers omdat zij het vermoeden hebben dat er schulden zijn, of er misschien andere dringende redenen zijn waarom u niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. De hoogte van de waarborgsom verschilt per leverancier. In onderstaande situaties moet u mogelijk een waarborgsom betalen: Slechte kredietscore door schulden of betalingsachterstanden Afsluiting bij een vorige energieleverancier Schulden van een naamgenoot Verhuizing naar een woning waar de vorige bewoner niet betaalde Verhuizing naar een wijk waar veel mensen niet betalen Als u onterecht een waarborgsom moet betalen, kunt u bezwaar maken. Bel of mail de energieleverancier en vraag welke gegevens ze van u hebben en waarom u de waarborgsom zou moeten betalen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht van inzage in uw persoonsgegevens. Als de gegevens niet kloppen, dan zal uw situatie opnieuw bekeken moeten worden. Bijvoorbeeld door een kopie van uw legitimatiebewijs, een bewijs van uw huidige inkomen en een kopie van een recent bankafschrift op te sturen.
Wat is groene stroom?
Groene stroom is ‘gewone’ elektriciteit, maar wordt op een andere manier opgewekt. Groene elektriciteit wordt namelijk op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren: met zonnepanelen; met windmolens; met waterkrachtcentrales; door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval. De energieleverancier zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf is niet te merken hoe deze is opgewekt. De groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom.
Wat wordt bedoeld met Energieakkoord?
Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Op de website www.energieakkoordser.nl is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen. De belangrijkste uitgangspunten van het Energieakkoord: – Een besparing van het energieverbruik met 1,5 procent per jaar in de combinatie van nieuwbouw en bestaande huizen, de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven. – Opschalen van hernieuwbare energieopwekking. In combinatie met energiebesparing moet in 2020 14% van alle energie op een duurzame manier worden opgewekt, oplopend naar 16% in 2023. – Afbouw capaciteit oude kolencentrales. Per 1 januari 2016 zullen drie centrales uit de jaren tachtig gesloten zijn. De resterende twee volgen op 1 juli 2017. – Een verlaging van de CO2-uitstoot in mobiliteit en transport van 17% ten opzichte van 1990 in 2030, oplopend naar een reductie van 60% in 2050. – Het verzilveren van werkgelegenheidskansen. Ingezet wordt op ten minste 15.000 extra arbeidsplaatsen in de periode 2014 tot en met 2020 in de bouw en de installatiesector en op termijn in de duurzame energiebranche.